ทางเราจะทำการตอบอีเมลภายใน 4-6 ชม.ทำการ
หากส่งอีเมลมาเกิน 6 ชม.ทำการแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ
กรุณาส่งอีเมลมาที่ chinatohome@hotmail.com อีกครั้งนะคะ

เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ เป็นรายละเอียดชัดเจนในทุกขั้นตอน ทางเราจึงไม่ใช้โทรศัพท์เป็นการสื่อสารหลัก ขอความกรุณาทุกท่านใช้การติดต่อทางอีเมลกับทางเราเป็นหลัก โดยทางเราจะสามารถให้ข้อมูลกับท่านได้อย่างละเอียด ครบถ้วน แล รวดเร็วที่สุด

If you would like any additional information, please do not hesitate to contact us. You can expect a response from us within 4-6 office hours. If you send an email and do not receive a reply within 6 office hours then we did not receive the email. Please try reseeding the email or send it from a different email address.

CHINATOHOME

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ โปร่งใส มืออาชีพ

Email : chinatohome@hotmail.com
Website : www.chinatohome.com
Facebook : www.facebook.com/chinatohome

Thai Office Hours : Mon – Sat 9:00 to 18:00 (UTC+07:00)

“ ขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ
ที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่าน ”

เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางเราขออนุญาตชี้แจงเรื่องช่องทางการติดต่อดังนี้นะคะ:

1. ช่องทางการติดต่อหลักของเราเป็นทางอีเมล chinatohome@hotmail.com เพราะะมีทั้งฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายดูแลออเดอร์ ฝ่ายดูแลติดตามสินค้า และฝ่ายบัญชีคอยอำนวยความสะดวก และตอบคำถามให้ลูกค้าทุกท่าน

2. ช่องทางการสื่อสารสำรอง (Facebook และ Line) จะได้รับการตอบกลับที่ช้ากว่าทางอีเมลเล็กน้อย โดยผู้ดูแลจะเป็นฝ่ายให้ข้อมูลการบริการพื้นฐาน ตามคำตอบในระบบฐานข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และ ตามรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น หากเป็นข้อมูลนอกเหนือเกี่ยวกับออเดอร์ / บัญชี / โกดัง ทางผู้ดูแลจะต้องส่งไปสอบถามเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์

3. ดังนั้นหากเป็นคำถามที่เร่งรีบหรือเป็นคำถามเกี่ยวกับออเดอร์ / สินค้า / บัญชี แนะนำให้ติดต่อทางอีเมล์ chinatohome@hotmail.com โดยตรง จะทำให้ท่านได้รับคำตอบที่เรียบร้อย และรวดเร็วที่สุด เพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะประจำการอยู่ทางอีเมล์ตลอดช่วงเวลาทำการ

ขอบพระคุณค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

CHINATOHOME.COM
Email: chinatohome@hotmail.com
Website: www.chinatohome.com
Facebook: fb/chinatohome